Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

daises
daises
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viaMatijaszek Matijaszek
daises
1586 0ded 500
Reposted fromsarazation sarazation vianrvc nrvc
daises
1452 3f71

❤️

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaclerii clerii
daises
2247 2bee
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaclerii clerii

September 19 2017

daises
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiewidkaa niewidkaa
daises
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viainyou inyou
daises
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotfica kotfica
daises
0728 17c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

September 18 2017

daises
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
daises
daises
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaagp agp
daises
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood

September 17 2017

daises
2518 1d40 500
daises
6483 4f8b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaarwenan1 arwenan1

September 16 2017

daises
Gdy się już w coś zaangażujemy, poświęcimy temu wiele energii, nie raz trudno tak po prostu to zostawić. Brniemy wtedy usilnie dalej, podświadomie zdając sobie sprawę z braku sensu swoich działań. Zaprzeczamy temu przywiązani do jednej, konkretnej wizji utworzonej w wyobraźni, wykluczając taką opcję, że może być ona niemożliwa do spełnienia. Walczymy, biegniemy dalej, rozbijamy głowę o kolejne przeszkody, a dotarcie do mety tak jak się w głębi duszy spodziewaliśmy nic nie zmienia, albo jeszcze gorzej, tej mety w ogóle nie ma.

Ostatnio uznałam, że trwanie w relacji czy też dążeniu do określonego celu wcale nie musi być najtrudniejsze. Często paradoksalnie najcięższe okazuje się odpuszczenie we właściwym momencie.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/03/czasem-odpuscic-jest-trudniej-niz-wytrwac/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu vianrvc nrvc
daises
daises
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viawarkocz warkocz

September 13 2017

daises
6059 1686
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl