Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

daises
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
daises
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, Dłoń
Reposted fromciarka ciarka viawszystkodupa wszystkodupa
daises
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatransfuzja- transfuzja-
daises
daises
daises
daises
5294 9c49
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasoko soko
daises
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viamyszkaminnie myszkaminnie
daises
Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe.
— Wojciech Waglewski
Reposted fromcudoku cudoku viamyszkaminnie myszkaminnie
daises
5264 92af 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko

July 05 2019

daises
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viavacannes vacannes

May 10 2019

6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
daises

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to także zrobić.

— Walt Disney
Reposted fromresort resort viapodkreslajmnie podkreslajmnie
daises
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viapodkreslajmnie podkreslajmnie
daises
6296 0119
Reposted fromaletodelio aletodelio viafou fou
daises
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viapsychoza psychoza

March 29 2019

daises

Ludzie boją się dotyku, bo dotyk przeznaczony jest dla najbliższych, bo nie wypada, bo dotyk ma podtekst erotyczny, bo dotyk ukaże słabość, odsłoni prawdziwe uczucia. Bez ustanku dotykamy tylko klawiatury, telefonów, różnego rodzaju sprzętu. Zimny, pozbawiony uczuć dotyk. 

— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być

March 28 2019

daises
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsanelife insanelife
daises
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
daises
6063 4a16
Reposted fromjustMeee justMeee viainsanelife insanelife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl