Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

3037 5115 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viaEvilDeath EvilDeath

November 16 2017

daises
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
daises
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaclerii clerii
daises
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viapoolun poolun
daises
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko

November 15 2017

daises
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby

November 14 2017

0083 a012 500

November 11 2017

daises
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viayveee yveee
daises
daises
daises
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaalliwantisyou alliwantisyou
daises
daises
Czasem płaczesz i to nie ze szczęścia raczej.
Reposted fromorchis orchis vianamehercarmen namehercarmen
2186 2477
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viayourhabit yourhabit
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viabeinthe beinthe
daises
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaAmere Amere

November 10 2017

daises
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaclerii clerii

November 09 2017

daises
5580 3614 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
daises
5348 0ac7
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
daises
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl