Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

daises
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
daises
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
daises
daises

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)

September 20 2017

daises
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viajasminum jasminum
daises
daises
daises
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viaMatijaszek Matijaszek
daises
1586 0ded 500
Reposted fromsarazation sarazation vianrvc nrvc
daises
1452 3f71

❤️

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaclerii clerii
daises
2247 2bee
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaclerii clerii

September 19 2017

daises
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiewidkaa niewidkaa
daises
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viainyou inyou
daises
5637 d023 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotfica kotfica
daises
0728 17c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

September 18 2017

daises
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
daises
daises
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl